0 (358) 231 10 32
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
Isı Yalıtımı Neden Gereklidir ?
Isı yalıtımı binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar.Isı yalıtımının korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve bakım gerektirmez.Kış aylarında ısıtma, yaz aylarında da soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlar.Binalarda ısının homojen dağılımını sağlar.Bina içindeki rutubeti önler, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturur.İç yüzeylerde terleme sonucu oluşan küfü, siyah lekeleri, sıva ya da boyaların kabarmasını engeller.Binalarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu oluşabilecek hasarı engeller.Dış cephelerde kalıcı güzellik sağlar.Atmosfere giden karbondioksit miktarını düşürerek, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
Çok Sıcak Bir İklimde Mantolama Yapılması Gerekli midir?
Mantolama (ısı yalıtımı) kışın ısınmak, yazın da serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan büyük bir tasarruf sağlar. Yapıların ısınması için nasıl ki enerji harcanıyorsa, soğutulması ve serinletilmesi için belli bir miktar enerji harcanır. Sıcak bölgelerde gerekli olan bu elektrik enerjisi ısınma için ihtiyaç duyulandan yaklaşık 3 kat daha pahalıdır. Bundan dolayı sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama (ısı yalıtımı) yapılmalıdır.
Binamızın Duvarları Gaz Beton ile Yapıldığında Ekstra Bir Isı Yalıtımı Yaptırmamız Gerekli midir?
Gaz beton bir yapı malzemesi olup, belirli iklim bölgelerinde tek başına ısı yalıtım veya mantolama malzemesi olarak kullanılamaz. Kolon ve kirişler dâhil olmak üzere cephelerde, çatıda ve zeminde kullanılan tüm yapı malzemeleri ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı, kapı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtımlı cam üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
Binamız Özellikle Kuzey Cephesinden Soğuğu Mekâna Geçiriyor. Sadece Kuzey Cephesine Mantolama Yaptırılması Binamızın Isı Yalıtımı Sorununun Çözülmesini Sağlar mı?
Isı yalıtımının tek cephede yapılması ısı köprülerini meydana getirecek, ısı kayıpları iletim yoluyla yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde devam edecektir. Bu nedenle çatı, duvar, döşeme, konsol, kapı ve pencereler dâhil olmak üzere tüm yapı bileşenlerine ısı yalıtımı yapılmalıdır.
Dış Cepheye Cam Mozaik, PVC, Alüminyum vb. Kaplama Malzemeleri Yaptırırsak, Isı Yalıtımı Yaptırma İhtiyacımız Ortadan Kalkar mı?
Kaplama malzemeleri ile ısı yalıtımı malzemeleri karıştırılmamalıdır. Isı yalıtımının sağlanabilmesi için kaplama malzemeleri ile dış cephe arasında sisteme uygun, doğru ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.
Isı Yalıtımı Zamanla Etkisini Kaybeder mi?
EPS ve XPS gibi malzemeler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır.
Isı Yalıtımı Uygulamak Maliyetli midir?
Isı yalıtımı, bina ömrünce performansını devam ettirdiği için ısı yalıtım uygulamaları orta ve uzun dönemde %50’lere varan tasarruf sağlayan avantajlı bir uygulamadır. Ayrıca sağlıklı bir mekân sağlayarak yaşam kalitesi artırmaktadır.
Konutumun Dış Duvarlarında ve Çatısındaki Kalınlıkları Nasıl Belirleyebilirim?
onutunuzun dış duvarlarında ve çatılarında yalıtım kalınlıkları bölgesel olarak değişmekte ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları çerçevesinde yapılacak hesap yöntemi ile belirlenmektedir. TS-825 Standardı bir binanın tasarım aşamasından başlayarak enerjiyi verimli kullanması için gerekli yalıtımların yapılmasını zorunlu hale getiren ve yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını sınırlayan bir standarttır.
Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mudur ve Binamıza Uzun Dönemde Bir Faydası Var mıdır?
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine (BEP) göre Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 1 Ocak 2011’de itibaren yürürlüğe girmiş olup, yeni binalar için zorunlu, mevcut binalar için ise 2017 yılından itibaren Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. Konutunuzda yapılacak tüm yalıtım uygulamalarında uygun kalınlıktaki yalıtım ürünlerinin kullanımı ile yapının enerji tüketim ve sera gazı salım sınıflarında iyileştirici rol oynamasını sağlanacak ve bu bilgiler Enerji Kimlik Belgesi üzerinde belirtilerek binanın emlak değerinin de artmasına katkı sağlayacaktır.
Bina Duvarlarında Dıştan Isı Yalıtımı Uygulaması Yerine İçten Uygulama Yapılması mı Daha Uygun Olur?
Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır, hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içindeki yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtmanın zaruri olduğu yerlerde ve dışarıdan müdahaleye izin verilmeyen yapılarda uzmanlar tarafından kontrollü bir biçimde olmak koşulu ile içten yalıtım uygulamaları tercih edilebilir.
Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri Aynı Zamanda Isı Yalıtımı da Sağlar mı?
Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı yapmaz, sadece su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
Yapı Malzemesinin Isıl İletkenlik Katsayısının Düşük Olması Isı Yalıtımı Malzemesi Olarak Kullanılmasını Sağlar mı?
Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olmasının “ısı yalıtımı” için önemli bir unsur olmasına ek olarak, malzemenin yeterli kalınlığa da sahip olması gerekmektedir. Isı yalıtım hesaplamalarında Isıl Direnç, R (m2.K/W) değeri belirlenirken, ısıl iletkenlik + kalınlık değeri birlikte kullanılır. TS-825 de lambda(l) değeri 0,065 den düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tarif edilmektedir.
Yalıtım Malzemeleri Binanın Nefes Almasını Engelleyerek Çürümesine Sebep Olur mu?
Binanın nefes alması için dikkate alınması gereken ölçü μ değeri olup, değerlendirme μ değerine göre yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemeleri, yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı yapı elemanlarını dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden koruyarak, yapının ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunmasını sağlar. Yazın sıcak, kışın da soğuk ortamlar, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler de zamanla yapı elemanlarında çatlamaların ortaya çıkmasına neden olur. Mantolama ise bu çatlakların oluşmasını önleyerek, demir donatıda oluşabilecek korozyonun önüne geçilmesini sağlar.